Piet Dieleman Atelier

breestraat 3-600

‘Breestraat 73 ‘Middelburg Middelburg 1981.
Eén jaar lang, en wel van mei 1980 tot en met mei 1981, heeft er op
persoonlijk initiatief een projekt plaatsgevonden in tnijn atelier in Breestraat
73 te Middelburg, inhoudende: installaties, perfottnances, etc.
De opzet was deze: iedere maand één week, en dit telkens van de 7 e tot en
n1et de 14e, werd er op uitnodiging van mij door een kunstena(a)r(es) een
projekt gerealiseerd in mijn atelier. Enkel mijn vraag aan hen luidde: ‘iets’
met, in of om deze ‘ruimte’ te doen, en tevens voor één week open te stellen
voor het publiek. De resterende drie weken per maand was de ruimte voor
mijn werkzaamheden.
De volgende kunstenaars werkten aan dit projekt mee:
Jan Zembsch, Adriaan de Regt, William Verstraeten, Pieter Hoogendoom met
Jace v.d. Ven, Joke v. Kerkwijk en Paul v.d. Vliet, Piet Dieleman, Bob Pingen,
Fons Moonen, Uwe Poth, Kode Jonge, Popgroep Booster, Johan Cornelissen,
Johan Kappetein, Lucy de Graaf, Joop Wouters en J ulia Ventura.
Al deze kunstenaars hebben door goed werk ‘Breestraat 73’ gestalte gegeven .

Harry van de Vliet,
Beeldhouwer

• • • • • •