Piet Dieleman Atelier

Over herhaling
Herhaling is er eigenlijk constant. Maar dan zo vanzelfsprekend en zo onopvallend dat het niet meer bewust aanwezig is. Soms valt herhaling op, zoals in schijnbare verdubbelingen, spiegelbeelden, geluiden….. Alsof op zo’n moment beweging wordt doorbroken en dan een andere kant op gaat. Denkers als Derrida en Deleuze verwoorden belangrijke aspecten van herhaling die in de kunstwerken van CC #4 zichtbaar zijn. Derrida heeft het over differentie waarmee hij beschrijft dat bij elke herhaling telkens weer een betekenisverschuiving plaats vindt. Het herhaalde staat niet alleen maar onder invloed van zijn voorbeeld maar ook het origineel wordt door het herhalende veranderd. Deleuze, die ingaat op differentie en herhaling betrekt hierbij het begrip tijd. Momenten van het tegenwoordige, kunnen alleen op basis van door de herinnering geproduceerde gelijkenissen tussen tegenwoordige beleving en verleden een betekenisvolle voortzetting vormen. Herhaling is verweven met herinnering. Bij de keuze voor deze kunstenaars kwam de nadruk ook op verschil en tijd te liggen. Door middel van herhaling krijgen verschil en tijd een rol in deze tentoonstelling.

e reizende tentoonstelling Contemporary Contemplations is in maart 2018 voor het eerst te zien geweest in Arti et Amicitae in Amsterdam, daarna in Kunstquartier Bethanien, Berlijn en in Kunsthaus Erfurt en is nu als CC #4 neergestreken in Rotterdam. Naast de kunstenaars van het eerste uur worden er tijdens elke tentoonstelling kunstenaars toegevoegd welke een relevante aanvulling leveren met betrekking tot het thema. Voor CC #4 in PHK18 leveren Ditty Ketting, Gracia Khouw en Patricia Westerholz de nieuwe input.
Contemporary Contemplations is naar een concept van Gerda Kruimer en Rene Eicke.

• • • • • •