Piet Dieleman Atelier

1982.7.006

Terwijl enerzijds de avant-garde van het verleden duizenden mensen op de been brengt voor de “De Stijl“exposities in Amsterdam en Otterlo, is anderzijds de avant-garde van dit moment een feit. De veranderlijkheid van het wereldbeeld kan niet treffender worden aangemerkt dan juist bij de verschuivingen in de beeldende kunst. Dikwijls ontstaan er vulkanische uitbarstingen.Na de schokkende werking her;telt zich de situatie. Gaat bet te snel? Nauwelijks zijn de Italianen in ons land met élan gepresenteerd, of de situatie sluit zich aan bij deze Het nieuwe schrift onderscheidt zich duidelijk in een e!gen, vaak nogal persoonlijke registratie. Zowel in de tentoonstelling tekeningen als ook indeze publikatie van tien, onafhankelijk van elkaar werkende kunstenaars, komt dit tot uitdrukking. Inhakende op het initiatief van Geert Schriever om René Daniels, Piet Dieleman, Jan Dierman, Theo van de Goor, Hans Könings, Leo Mennen, Matheu Meyers, Kars Persoon, Teuni Tukker en Henk Visch uit te nodigen een prent te maken, welke door Rente Brattinga gedrukt zou worden, ontstond het idee in het Van Reekurnmuseum een ander, minder bekend aspekt van het werk van deze kunstenaars te tonen. Naast. de grafiekmap en de tentoonstelling bleken de kunstenaars tevens bereid mee te werken aan deze publikatie, die meer als een kunstenaarsboek met tekeningen, dan als een gebruikelijke catalogus gezien moet worden.Het Van Reekurnmuseum is de kunstenaars dank verschuldigd voor hun spontane medewerking aan een aktiviteit, waarin Geert Schriever op zijn enthousiaste wijze de spil is geweest.

Jerven Ober september 1982

• • • • • •