Piet Dieleman Atelier

TDR poster copy

OPERA 2010:
een performance van 350 propedeuse studenten van de afdelingen beeldende vorming , rock , drama ,dans , conservatorium en circus van de Fontys hogescholen in Tilburg , in 4 dagen vanuit het niets uit de grond gestampt , in een grote koude hal , met medewerking van 20 begeleiders , onder de bezielde anti-authoriteit van koen delaere en piet dieleman , naar aanleiding van de uitgangspunten van de ‘Destroyed Room’ , volgens methodes afgeleid van de film ‘the 5 Obstructions’ van Lars von Trier en de parade van Blancqui volgens Rob van Kranenburg mmv Jeroen Doorenweerd , Peter Fengler , Vincent Koreman , Luk Sponselee , Hester Scheurwater , Bas van den Hurk , Eric van der Westen , Nishant Bola , Joshua Trebi , Dirk Dumon , Henriette Wiessing , Jan Grolleman , Christianne Niesten , Monique Zijp , Paul de Bruijne , Hein Schoer , Louis Buskens , Carl van Kuijck , Tegest pg , Helma Melis , Natacha d’Armagnac , Jurgen Bruckner

• • • • • •